اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی
کد تور 9811162
نام تور تور هوایی باکو 6 روزه ویژه نوروز 1399
تعداد شب 5
مقصد نهایی باکو
ایرلاین ایران ایر
وضعیت سفر در حال اجرا
تخفیف باشگاه 0%
اعتبار تور میلادی : 2020/04/19 شمسی : 1399/01/31
روزهای حرکت همه روزه
گالری
1
2
3
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه (سرویس)
موقعیت
دو تخته
یک تخته
نفر سوم
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
Villa Inn(باکو)
هتل Villa Inn
(BB)


5,295,000
6,545,000
5,295,000
3,695,000
 
Rose Inn(باکو)
هتل Rose Inn
(BB)


5,395,000
6,595,000
5,395,000
3,695,000
 
Capitol(باکو)
هتل Capitol
(BB)


5,495,000
6,645,000
5,495,000
3,695,000
 
Continental(باکو)
هتل Continental
(BB)


5,545,000
6,695,000
5,545,000
3,695,000
 
Diamond(باکو)
هتل Diamond
(BB)


5,595,000
6,795,000
5,595,000
3,695,000
 
Diplomat(باکو)
هتل Diplomat
(BB)


5,645,000
6,895,000
5,645,000
3,695,000
 
Atropat(باکو)
هتل Atropat
(BB)


5,695,000
6,995,000
5,695,000
3,695,000
 
Sky(باکو)
هتل Sky
(BB)


5,745,000
7,095,000
5,745,000
3,695,000
 
West Shine(باکو)
هتل West Shine
(BB)


5,795,000
6,945,000
5,795,000
3,695,000
 
Ramada Beach(باکو)
هتل Ramada Beach
(BB)


5,845,000
7,395,000
5,845,000
3,695,000
 
Boulvard Side(باکو)
هتل Boulvard Side
(BB)


5,895,000
7,445,000
5,895,000
3,695,000
 
Nobel(باکو)
هتل Nobel
(BB)


5,995,000
7,495,000
5,995,000
3,695,000
 
Hazz(باکو)
هتل Hazz
(BB)


6,095,000
7,395,000
6,095,000
3,695,000
 
Desire(باکو)
هتل Desire
(BB)


6,145,000
7,445,000
6,145,000
3,695,000
 
Auroom(باکو)
هتل Auroom
(BB)


6,195,000
7,895,000
6,195,000
3,695,000
 
Sapphire Marine(باکو)
هتل Sapphire Marine
(BB)


6,245,000
7,495,000
6,245,000
3,695,000
 
Qafqaz City(باکو)
هتل Qafqaz CityTOP
(BB)


6,295,000
7,595,000
6,295,000
3,695,000
 
Prominade(باکو)
هتل Prominade
(BB)


6,345,000
7,895,000
6,345,000
3,695,000
 
Burj Sahil(باکو)
هتل Burj Sahil
(BB)


6,395,000
7,995,000
6,395,000
3,695,000
 
Shah Palace(باکو)
هتل Shah Palace
(BB)


6,495,000
8,295,000
6,495,000
3,695,000
 
Renesaince(باکو)
هتل Renesaince
(BB)


6,595,000
8,795,000
6,595,000
3,695,000
 
Midtown(باکو)
هتل MidtownTOP
(BB)


6,895,000
8,895,000
6,895,000
3,695,000
 
Grand Europe(باکو)
هتل Grand Europe
(BB)


6,995,000
9,295,000
6,995,000
3,695,000
 
Theatrum(باکو)
هتل Theatrum
(BB)


7,195,000
9,595,000
7,195,000
3,695,000
 
Park Inn(باکو)
هتل Park Inn
(BB)


7,395,000
10,095,000
7,395,000
3,695,000
 
Pullman(باکو)
هتل Pullman
(BB)


7,695,000
10,495,000
7,695,000
3,695,000
 
Boulevard(باکو)
هتل Boulevard
(BB)


7,795,000
10,795,000
7,795,000
3,695,000
 
Excelsior(باکو)
هتل Excelsior
(BB)


7,895,000
10,795,000
7,895,000
3,695,000
 
Hyatt Regency(باکو)
هتل Hyatt Regency
(BB)


8,095,000
10,895,000
8,095,000
3,695,000
 
Fairmont(باکو)
هتل Fairmont
(BB)


10,095,000
15,295,000
10,095,000
3,695,000
 
Hilton(باکو)
هتل Hilton
(BB)


10,295,000
15,595,000
10,295,000
3,695,000
 
هتل قیمت به تومان

Villa Inn (باکو) هتل Villa Inn(BB)

دو تخته 5,295,000
یک تخته 6,545,000
نفر سوم 5,295,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Rose Inn (باکو) هتل Rose Inn(BB)

دو تخته 5,395,000
یک تخته 6,595,000
نفر سوم 5,395,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Capitol (باکو) هتل Capitol(BB)

دو تخته 5,495,000
یک تخته 6,645,000
نفر سوم 5,495,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Continental (باکو) هتل Continental(BB)

دو تخته 5,545,000
یک تخته 6,695,000
نفر سوم 5,545,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Diamond (باکو) هتل Diamond(BB)

دو تخته 5,595,000
یک تخته 6,795,000
نفر سوم 5,595,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Diplomat (باکو) هتل Diplomat(BB)

دو تخته 5,645,000
یک تخته 6,895,000
نفر سوم 5,645,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Atropat (باکو) هتل Atropat(BB)

دو تخته 5,695,000
یک تخته 6,995,000
نفر سوم 5,695,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Sky (باکو) هتل Sky(BB)

دو تخته 5,745,000
یک تخته 7,095,000
نفر سوم 5,745,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

West Shine (باکو) هتل West Shine(BB)

دو تخته 5,795,000
یک تخته 6,945,000
نفر سوم 5,795,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Ramada Beach (باکو) هتل Ramada Beach(BB)

دو تخته 5,845,000
یک تخته 7,395,000
نفر سوم 5,845,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Boulvard Side (باکو) هتل Boulvard Side(BB)

دو تخته 5,895,000
یک تخته 7,445,000
نفر سوم 5,895,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Nobel (باکو) هتل Nobel(BB)

دو تخته 5,995,000
یک تخته 7,495,000
نفر سوم 5,995,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Hazz (باکو) هتل Hazz(BB)

دو تخته 6,095,000
یک تخته 7,395,000
نفر سوم 6,095,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Desire (باکو) هتل Desire(BB)

دو تخته 6,145,000
یک تخته 7,445,000
نفر سوم 6,145,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Auroom (باکو) هتل Auroom(BB)

دو تخته 6,195,000
یک تخته 7,895,000
نفر سوم 6,195,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Sapphire Marine (باکو) هتل Sapphire Marine(BB)

دو تخته 6,245,000
یک تخته 7,495,000
نفر سوم 6,245,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Qafqaz City (باکو) هتل Qafqaz CityTOP(BB)

دو تخته 6,295,000
یک تخته 7,595,000
نفر سوم 6,295,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Prominade (باکو) هتل Prominade(BB)

دو تخته 6,345,000
یک تخته 7,895,000
نفر سوم 6,345,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Burj Sahil (باکو) هتل Burj Sahil(BB)

دو تخته 6,395,000
یک تخته 7,995,000
نفر سوم 6,395,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Shah Palace (باکو) هتل Shah Palace(BB)

دو تخته 6,495,000
یک تخته 8,295,000
نفر سوم 6,495,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Renesaince (باکو) هتل Renesaince(BB)

دو تخته 6,595,000
یک تخته 8,795,000
نفر سوم 6,595,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Midtown (باکو) هتل MidtownTOP(BB)

دو تخته 6,895,000
یک تخته 8,895,000
نفر سوم 6,895,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Grand Europe (باکو) هتل Grand Europe(BB)

دو تخته 6,995,000
یک تخته 9,295,000
نفر سوم 6,995,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Theatrum (باکو) هتل Theatrum(BB)

دو تخته 7,195,000
یک تخته 9,595,000
نفر سوم 7,195,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Park Inn (باکو) هتل Park Inn(BB)

دو تخته 7,395,000
یک تخته 10,095,000
نفر سوم 7,395,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Pullman (باکو) هتل Pullman(BB)

دو تخته 7,695,000
یک تخته 10,495,000
نفر سوم 7,695,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Boulevard (باکو) هتل Boulevard(BB)

دو تخته 7,795,000
یک تخته 10,795,000
نفر سوم 7,795,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Excelsior (باکو) هتل Excelsior(BB)

دو تخته 7,895,000
یک تخته 10,795,000
نفر سوم 7,895,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Hyatt Regency (باکو) هتل Hyatt Regency(BB)

دو تخته 8,095,000
یک تخته 10,895,000
نفر سوم 8,095,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Fairmont (باکو) هتل Fairmont(BB)

دو تخته 10,095,000
یک تخته 15,295,000
نفر سوم 10,095,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -

Hilton (باکو) هتل Hilton(BB)

دو تخته 10,295,000
یک تخته 15,595,000
نفر سوم 10,295,000
کودک 6-2 3,695,000
کودک 12-6 -
ترانسفر

ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر راهنمای فارسی زبان،یک گشت شهری با ناهار
توضیحات

ویزای فرودگاهی 26$ توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد.

نرخ کودک زیر دو سال 795.000 تومان میباشد.

مدارک لازم:

پاسپورت دارای حداقل 6 ماه اعتبار

درخواست رزرو

*
*
*
*